Trvanlivý stroj s delší provozní životností.

Litinové těleso

Klonování

Lití do forem, výroba klonů; jednorázové odlévání, žádné následné spojování.

Trvanlivý a stabilní

Litina s vločkovým grafitem o minimální pevnosti v tahu 200 MPa se vyznačuje vysokým obsahem uhlíku, velkou pevností v tlaku a tvrdostí, dobrou odolností proti vibracím a odolností proti opotřebení. Nízká citlivost u drážky stroje a nízká teplotní citlivost snižují opotřebení stroje za provozu a umožňují udržení přesnosti stroje po dlouhou dobu, aniž by během provozní životnosti stroje docházelo k deformaci.

Automatická výměna trysky

Automatická výměna trysky

Trysky mají zaveden bohatý a přesný řídicí systém, takže je lze automaticky vyměňovat pro různé materiály a tloušťky, čímž se ušetří čas s manuální výměnou materiálu a zlepší se efektivita procesů, což je chytré a výhodné. Pomocí nejnovějších funkcí automatické kalibrace a čištění lze dosáhnout plně automatické kalibrace hlavy laseru a čištění trysky, čímž se snižuje množství opakujících se manuálních pracovních úkonů. Vysoce přesný hnací systém poskytuje spolehlivou přesnost výměny a stabilitu k zajištění, aby všechny výměny mohly být dokonale bezpečné. Plně uzavřená ochrana celé součásti zlepšuje bezpečí součástí i personálu.

Ušetřit čas a energii

Systém rychlé výměny dvojí plošiny

Rychlá výměna mezi dvěma pracovními plošinami může významně zlepšit efektivitu práce. Systém kolesových a ozubnicových převodů má lepší tuhost a vysokou přesnost, snižuje dobu podávání a efektivita provozu je vyšší.

Ušetřit čas a energii

Inteligentní stroj nevyžadující užívání rukou.

Automatické zaostřování laserové hlavy

 • Automatické zaostřování laserové hlavy
 • Automatické zaostřování laserové hlavy
 • Automatické zaostřování

  Uplatnitelný na různé ohniskové vzdálenosti. Ohnisková vzdálenost je ovládána řídícím systémem stroje, který může automaticky seřizovat polohu ohniska při řezání, dosahuje požadovaného účinku destiček různé tloušťky.

 • Bez použití rukou

  Automatické seřizování ohniskové vzdálenosti provozním systémem lze použít k efektivnímu zamezení omylů či chyb manuálního seřizování.

 • Rychlý a jednoduchý

  Zaveďte si technologii Bodor Lightning. Doba perforace je krátká, 90 % času na perforaci bude ušetřeno. Bodor Lightning v kombinaci s Bodor Genius vylepšuje nový proces tak, aby na perforaci neměla vliv kvalita materiálu, a dosahuje dokonalého řezu při nejlepší kvalitě řezu na průřezu; ušetří se na plynu a elektřině potřebné k řezání a tím i na nákladech.
  Při výměně desek za desky jiné tloušťky nebo vyrobené z jiných materiálů bude manuálně seřizována ohnisková vzdálenost manuálního zaostření hlavy laseru a efektivita bude nízká; zatímco automatické zaostřování hlavy laseru může automaticky odečítat parametry předem uložené systémem. Efektivita je vysoká.

 • Vysoce přesný

  Je přičtena ohnisková vzdálenost perforace. Pro přesnější řezání jsou příslušným způsobem nastaveny ohnisková vzdálenost perforace a ohnisková vzdálenost řezu.

 • Trvanlivý

  Integrovaná struktura s dvojím vodním chlazením umí udržovat konstantní teplotu vyrovnávacích a zaostřovacích součástí, bránit přehřátí čoček a prodlužovat provozní životnost čoček.
  Na ochranu klíčových součástí je přidáno ochranné sklo seřizování a ochranné sklo zaostřování.

Bezdrátové zařízení dálkového ovládání
Bezdrátové zařízení dálkového ovládání

Bezdrátové zařízení dálkového ovládání

Velikost mobilního telefonu se může setkat ovládání jednou rukou

Elegantní křivky dobře zapadají do dlaně

S magitickým designem může být kdykoli adsorbováno na lůžku, vždy k dispozici.

Živý a krásný Mango tvar

Ovládací displej operačního systému

Elegantní profil

První návrh uživatelského rozhraní na světě, u kterého jsou displej a zpracovací plošina organicky provázány, umožňuje, aby bylo zpracování plně viditelné. Elegantní křivka přesně zapadá do konstrukce stroje. Výkonný vodotěsný a prodyšný systém plně využívá daný prostor a zpracování je snadnější. Proces řezání skla diamantem a super čiré plazmově tvrzené sklo dělají tuto obrazovku krásnější, aby byl provoz stroje pohodlnější.

Ovládací displej operačního systému

Velká obklopená konstrukce

Chrání životní prostředí a je zdravý

Ochranné sklo laseru chrání lidi před újmou. Automatický systém pro odlučování kouře zajišťuje provoz s lepší ochranou životního prostředí. Systém inteligentního monitorování snižuje výskyt nehod, takže pracovníci obsluhy mají během provozu řezání zajištěno čisté a hygienické prostředí.

Velká obklopená konstrukce
Samostředovací elektrické sklíčidlo

Samostředovací elektrické sklíčidlo

Proud upínacím motorem lze flexibilně seřizovat. Se stabilním výkonem, širokou škálou upínek a vyšší upínací silou. V nedestruktivním režimu lze trubku rychle a stabilně upnout a vycentrovat. Sklíčidlo je menší, má menší rotační setrvačnost a silný dynamický výkon. Samostředovací elektrické sklíčidlo přijímá převodová kolesa, což přináší vyšší efektivitu převodu, dlouhou provozní životnost a dobrou pracovní spolehlivost.

Alarm nízkého tlaku pomocného plynu

Systém detekce tlaku v reálném čase vydá signál abnormálního stavu tehdy, když bude tlak nižší než jaký je optimální pro řezací efekt a přesnost, aby byl zajištěn optimální řez a optimální přesnost řezu a aby bylo možno včas nahradit plyn.

Dálková inteligentní asistence WIFI

Dálková inteligentní asistence WIFI

Globální zpětná vazba v reálném čase.
Poskytuje analýzu závad a řešení problémů v reálném čase.

Příčný nosník z litého hliníku

Odlitek z jednoho kusu oceli vyrobený tlakovým litím je lehký, flexibilní a efektivní.
 Příčný nosník z litého hliníku
 Příčný nosník z litého hliníku
 Příčný nosník z litého hliníku

Finální povrchové opracování po umělém stárnutí a tepelném ošetření roztokem dokáže zajistit dobrou integritu, tuhost a kvalitu povrchu příčného nosníku, jakož i jeho dobrou pevnost a tažnost. Na základě metalurgických vlastností hliníkové slitiny, tj. její lehkosti, dobré tuhosti, vysoké rychlosti zpracování a vysoké flexibility, může tento stroj vysokou rychlostí řezat desky všech tvarů a přitom dodržet požadavek na přesnost. Stroj s lehkým příčným nosníkem může mít velmi vysokou rychlost chodu, zlepšovat efektivitu zpracování a zajišťovat kvalitu opracování.

Dostupné příslušenství

iLoader

Automatické vkládání materiálu

 • Vysoce kompatibilní s řídícím systémem pro dosažení automatického vkládání materiálu, zvýšení provozní efektivity až o 80%, než manuální provoz.
 • 120° rozsah úhlu natočení zvyšuje flexibilitu pracovního prostoru a stroje.
 • Velmi přesné ovládání polohy výkyvného ramena pro zajištění přesné pozice materiálu.
 • Zajištění inteligentní výroby a snížení manipulačních časů a provozních nákladů.
 • Bezpečnostní senzory pro zajištění bezpečnosti obsluhy.
Bodor Pro

Bodor Pro

BodorPro Automatické sledovací hrany, dvojité pro desku a trubku

V novém režimu kreslení a zobrazování vzorů lze trubky zobrazovat jak v rovinném, tak i ve trojrozměrném režimu. Rovinný výkres lze snadno a rychle oříznout a současně lze výkres zobrazit ve trojrozměrném režimu. optimalizované metody a algoritmy sledování okrajů umožňují vyšší přesnost řezu a stabilitu přesnosti./p>

Návrh vzhledu

Do průmyslového ID je zaváděna estetika. Technologie a krása jsou dokonale sladěny.

nabíhající do stříbrné barvy je sladěna se sněhobílým plátem; tento návrh v mezinárodním stylu vyhovuje zákazníkům na celém světě. Těleso stroje z přesného odlitku ze slitiny je pevné a stabilní. Nejrozumnější poměr zlatého řezu a vynikající konstrukce dělají tento stroj stabilnějším, pohodlněji použitelným, přesnějším a techničtějšího charakteru. Osa Z nese hlavu PC vyrobenou technologií termální deformace a zpracování ve vakuu, aby byla osa Z velmi lehká.V příčném nosníku je použita páska, aby se příčný nosník mohl velmi rychle pohybovat.

Návrh vzhledu

Funkce

Těžké těleso stroje je za provozu stabilní. Lehký příčný nosník urychluje práci stroje. Dokonalá průmyslová konstrukce organicky následuje návrh s ohledem na člověka i stroj. Vysoce kvalitní elektrický softwarový řídicí systém dává stroji vyšší přesnost řezání, pohodlnost provozu, efektivitu řezu, stabilní výkon, rozsáhlý rozsah nasazení a trvanlivost..

 • Pomocný podávací mechanismus

  Pomocné válce lze snižovat a zvyšovat, takže tření mezi obrobkem a pracovním stolkem je velmi sníženo. Umožňuje pohodlné nakládání a vykládání materiálu.

 • Inteligentní ochrana zdvihu

  Stroj umí automaticky monitorovat provozní rozsah nosníku a obrobku a udržovat provoz v provozním rozmezí. Pevný omezovač je zařízení dvojí ochrany a umí značně vylepšit bezpečnost stroje a pracovníka obsluhy a minimalizovat rizika.

 • Automatický lubrikační systém

  Včas a v potřebném množství je do stroje dodáván mazací olej, aby byla zajištěna možnost provozu stroje při jeho běžné vysoké rychlosti. Systém je vybaven také alarmem abnormálních situacích a alarmem hladiny kapaliny, významně zlepšuje přesnost řezání a efektivně prodlužuje provozní životnost převodového mechanismu.

 • Nová generace bezpečnostního servomodulu

  Aby se zamezilo riziku kolize, laserová hlava si při řezání za všech okolností udržuje odstup od obrobku. Když se laserová hlava dotkne desky, stroj se zastaví, čímž se omezuje výskyt nehod a zlepšuje se řezací efekt.

 • Inteligentní výstraha systému

  Prostřednictvím řídicího centra jsou do uživatelského rozhraní stroje zasílány kompletní signály výstrah při abnormálních situacích. Závadu na stroji lze odhalit s předstihem a snížit tak potenciální bezpečnostní rizika. Efektivita zjišťování závad na stroji je významně zvýšena.

 • Řezání vzorku

  Tento stroj umí řezat uhlíkovou ocel, nerez ocel, hliník, měď a slitiny kovů.

  Řezání vzorku
  Řezání vzorku
  Řezání vzorku
  Řezání vzorku
  Řezání vzorku
  Řezání vzorku
 • Průmysl aplikace

  Stroj splňuje procesní požadavky většiny průmyslových oborů a jeho přesnost je stabilní. V současnosti je stroj rozsáhle využíván v oboru elektronického, elektrického a mechanického hardware, nových typů energií, jako jsou lithiové baterie, obaly, solární energie, LED, automobilů a jiných průmyslových oborech.

   Průmysl aplikace

  Electrical

   Průmysl aplikace

  New energy lithium

   Průmysl aplikace

  Packaging

   Průmysl aplikace

  Automotive

   Průmysl aplikace

  Solar

   Průmysl aplikace

  Kitchenware profession

Product parameters

Model P3T P4T
Working Area 3048mm*1524mm 4000mm*2000mm
Výstupní výkon laseru 6000w/3000w/2000w/1500w
Efektivní průměr při řezání válcových trubek Φ20- Φ230mm
Efektivní průměr při řezání trubek čtvercového profilu □20*20-□160*160mm
Trubka pravoúhlého profilu Délka nejkratší strany ≥20mm
Průměr největší opsané kružnice ≤230mm
Efektivní délka při řezání trubek 3m/6m
Přesnost nastavení polohy osy X/Y 0.05mm
Přesnost přestavení polohy osy X/Y 0.03mm
X/Y-axis Maximum Simultaneous Positioning Speed 100m/min
Max. rychlost pohybu osy U 30m/min

Pošlete nám zprávu


7*24h